گروه صنعتی قائم نه‌ تنها بر خلاقیت‌های فردی به‌عنوان یک فاکتور کلیدی ارتقاء نوآوری می‌نگرند، بلکه به ایجاد تیم‌های خلاق و نوآور، برای بهبود نتایج نوآورانه نیز توجه ویژه‌ای دارند. این گروه همواره پذیرای پیشنهادات افراد نوآور در خصوص ایده های جدید کسب و کار، تولید و طراحی قطعات خودرو و حوزه صنعت خودرو را دارا می باشد. با پر نمودن فرم ثبت نام به جامعه پویا و نوآور قائم بپیوندید.