دسته بندی / اخبار و مقالات / تخصصی

    درحال بارگذاری مطالب...
  • دستورالعمل نصب بوش سیلندر

    بوش سیلندر بوش سیلندر نوع تر قطعه ای قابل تعویض است که از جنس چذن آلیاژی ساخته شده است و با لغزش درون بلوک سیلندر جای داده می شود. مایع خنک کننده موجود در محفظه بلوک سیلندر جای داده می شود. مایع خنک کننده موجود در محفظه بلوک سیلندر، بوش سیلندر را در میان گرفته…

  • بررسی عیوب بوش سیلندر

    ایجاد حفره در بوش سیلندر شرح و بررسی عیب ایجاد حفره در منطقه آبگرد که با درشت تر شدن به درون بوش سیلندر نفوذ می کند. این عیب برای تمام موتورهای دیزل که با بوش تر کار می کنند اتفاق می افتد. ارتعاش و لرزش سیلندر توسط فشار احتراق و نیروهای جانبی اعمال شده توسط…