حضور گروه صنعتی قائم در نمایشگاه اتومکانیک سپاس تهران- تیرماه 1401

نمایشگاه اتومکانیک سپاس تهران

نخستین دوره نمایشگاه اتومکانیک سپاس برای اولین بار در سالن نمایشگاهی هتل المپیک تهران برگزاری گردید.

هدف از برگزاری این نمایشگاه تاکید بر توجه به استفاده از قطعات با کیفیت داخلی و کالاهای دارای اصالت و شناسنامه دار است. اتحادیه ها و انجمن های حامی و برگزار کننده نمایشگاه بنا دارند پس از برگزاری این نمایشگاه تشکلی فراگیر در سطح ملی با حضور تمام ذینفعان عرصه تولید، تامین، توزیع و خدمات خودرویی تاسیس کنند.

گروه صنعتی قائم به عنوان یکی از حامیان برگزاری این نمایشگاه تخصصی در بزرگترین تشکل صنفی- صنعتی کشور حضور دارد.

نمایشگاه اتو مکانیک سپاس از 8 الی 11 تیرماه 1401 در محل هتل المپیک تهران در حال برگزاری می باشد.
ساعت بازدید از نمایشگاه 14 الی 21

English