خدمات پس از فروش

توصیه های فنی در هنگام نصب

  • پیش از نصب از سلامت ظاهری و عدم وجود مغایرت ابعادی قطعات و سیلندر موتور (به وسیله ابزار مخصوص یا تراشکار معتمد) اطمینان حاصل فرمایید.
  • پیش از نصب، به وسیله ابزار مناسب، نسبت به عدم وجود ترک در قطعات اطمینان حاصل فرمایید.
  • پیش از قرارگیری پیستون در بوش، از آغشته بودن بوش با روغن مناسب اطمینان حاصل فرمایید.

جهت ارائه هر گونه نظرات، انتقادات و پیشنهادات درخصوص واحد خدمات پس از فروش با شماره  57862 -021 تماس حاصل نمایید و یا به تکمیل فرم زیر اقدام فرمایید.

English