نشانه های خرابی بوش سیلندر، رینگ و پیستون در خودرو

روغن سوزی موتور

روغن سوزی موتور یکی از متداول ترین نشانه های خرابی بوش سیلندر، رینگ و پیستون می باشد. در این حالت دود آبی رنگی از خودرو خارج می گردد که چهره زشتی به تردد خیابانی یک ماشین می دهد.

همچنین روغن موتور در فواصل زمانی کوتاه کم می کند. حال در ادامه علل این مشکلات توضیح داده می شود.

وظیفه موتور در خودروهای بنزینی سبک

وظیفه موتور در خودروهای بنزینی سبک (مانند پژو (206 تیپ 2،3،5، SD، 405 پارس) سمند، تندر 90 (ال90) و پراید) تبدیل انرژی شیمیایی بنزین به نیروی محرکه خودرو است. سیستم های زیر با همکاری یکدیگر، موتور را قادر به انجام وظیفه خود می کنند:

سیستم سوخت رسانی، سیستم تامین هوا، سیستم خنک کننده موتور، سیستم روغنکاری موتور، سیستم جرقه زنی شمع، سیستم خروج دود از محفظه احتراق.

سیستم های زیر با همکاری یکدیگر، موتور را قادر به انجام وظیفه خود می کنند:

وظیفه قسمت های محرک موتور

در این مقاله وظیفه قسمت های محرک موتور شامل بوش، رینگ و پیستون تشریح و در ادامه علائم خرابی آنها توضیح داده می شود.

بوش سیلندر، رینگ و پیستون

بوش سیلندر، رینگ و پیستون در شکل زیر نشان داده شده اند:

این سه قطعه کنار هم کار می کنند و وظایف زیر را بعهده دارند:

  1.  متراکم کردن مخلوط هوا و سوخت (بدون اینکه این مخلوط از کنار پیستون فرار کند) و آماده کردن آن برای انفجار.
  2. جذب بیشترین نیروی حاصل از انفجار (بدون اینکه نیروی این انفجار از کنار پیستون فرار کند) و انتقال آن به شاطون و نهایتا به میل لنگ.
  3. رینگ مانع از ورود روغن موتور به محفظه احتراق می شود.زیرا در اینصورت موتور دچار روغن سوزی شده و دود آبی از اگزوز خارج می شود.
  4. رینگ مانع از انتقال حرارت حاصل از انفجار به روغن موتور می شود.

کاربرد رینگ ها

رینگ ها حلقه هایی از جنس آلیاژ بسیار مرغوب هستند که تحمل حرارت و فشار بالایی را دارند.

مطابق شکل بالا این رینگ ها به دور پیستون قرار می گیرند و در محفظه بوش سیلندر به سمت بالا و پایین حرکت می کنند.

علائم خرابی بوش، رینگ و پیستون

مهمترین و متداولترین نشانه خرابی بوش، رینگ و پیستون، روغن سوزی موتور است که در این حالت دود آبی از اگزوز خارج می شود و روغن موتور در فواصل زمانی کوتاه کم می کند.

اگر علاوه بر خروج دود آبی از اگزوز، صدای غیر عادی در کارکرد موتور وجود داشته باشد، و یا اینکه موتور بد کار کند (تک کارکند)، احتمال شکستن رینگ پیستون را نیز باید در نظر گرفت.

از دیگر نشانه های ضعیف شدن رینگ و پیستون

این سه قطعه دائما با یکدیگر در اصطکاک هستند و معمولا بر اثر کارکرد بالای موتور فرسوده می شوند. از دیگر علتهای خرابی این سه قطعه عبارتند از:

  1.  وارد آوردن فشار بیش از حد به موتور.
  2. استفاده از روغن موتور نادرست و یا نامرغوب.
  3. در برخی موارد نادر، نشت زیاد بنزین در سر پیستون، باعث خشکی رینگ شده و در نهایت در محفظه بوش خوردگی ایجاد می شود.
  4. استفاده از رینگ نامرغوب می تواند به محفظه بوش آسیب برساند.
English