نمایی از خودرو نیسان پاترول مدل ۲۰۲۲

تصاویر مربوط به خودرو نیسان پاترول 2022 را مشاهده می کنید. تصاویر مربوط به نسخه استرالیای این خودرو و فرمان راست است.

منبع:

whichcar.com

English