دپارتمان سواری

دپارتمان سواری:

این دپارتمان به عنوان دپارتمان پیشرو در زمینه توسعه سبد محصولات توانسته است علاوه بر محصول بوش سیلندر سایر محصولات موتوری همچون کیت کامل، رینگ، سوپاپ، واشر سرسیلندر را در سبد فروش خود قرار دهد و محصولات جدیدی نیز در برنامه توسعه ایت دپارتمان تعریف شده است. با توجه به حضور این شرکت به عنوان تامین کننده اصلی شرکت ایران خودرو کیفیت محصولات تولیدی با استانداردهای فنی خودروساز تولید و کنترل می‌گردد.

English