دلایل و نشانه سوختن واشرسرسیلندر پژوه 405

علت و علائم سوختن واشرسرسیلندر در پژو 405

علامت هایی که سبب می شود ما متوجه شویم واشرسرسیلندر سوخته است چه می باشد؟ ابتدا در روغن ریز را باز می کنیم، مشاهده می کنید که داخل درب آن سفید شده و دلیل آن ترکیب آب با روغن می باشد.

واشر سرسیلندر براثر این اتفاقات می سوزد:

دلایل سوختن واشر سرسیلندر

  • نشتی آب: ممکن است بخشی از موتور نشتی آب داشته باشد.

  • خرابی ترموستات

  • خرابی و ایراد واتر پمپ

  • عدم کارکردن فن موتور

همه این عوامل می تواند باعث سوخت واشر سرسیلندر گردد و آب و روغن باهم مخلوط شود.

به این نکته نیز توجه شود، اگر فن موتور کار نکند و ماشین به نقطه جوش برسد، این حالت نیز برای پژو اتفاق می افتد؛ که یکی از نشانه های آن سفید شدن درب روغن ریز می باشد.

نشانه های سوختن واشرسرسیلندر

  • سفید شدن درب رادیاتور

  • لرزش موتور

  • خارج شدن دود سفید از اگزوز ماشین

یکی دیگر از نشانه هایی که می تواند دلیل بر سوخت واشر سرسیلندر باشد، در رادیاتور را وقتی که سرد می باشد باز می کنیم می تواند سفید شده باشد که اگر این اتفاق رخ دهد یعنی آب رادیات وارد کارتر شده و حالت برعکسی هم وجود دارد که می توان روغن وارد آب شود که در سفید شود.

یکی دیگر از نشانه هایی واشر سرسیلندر نیاز به تعویض دارد لرزش موتور در هنگام سردی می باشد. یعنی در هنگام صبح که ماشین روشن می شود موتور لرزش زیادی داره و حالت بدی کار می کند.

از دیگر نشانه های خرابی واشر سرسیلندر از اگزوز ماشین دود سفید خارج می شود.یعنی بر اثر آبی که سر پیستون جمع می شود در ابتدا روشن شدن، دود سفید خارج می گردد که همان بخار آب سر پیستون می باشد.

از دیگر نشانه خرابی واشر سر سیلندر مخلوط شدن آب با روغن است که از وسط سرسیلندر این نشتی اتفاق افتاده است. در این مرحله سرسیلندر به تراشکاری می رود برای آب بندی سوپاپ های مجدد و تست کردن کف سرسیلندر که باعث ایرادی بر اثر گرما در آن نشود.

پس می توان به این صورت نتیجه گیری کرد که دلایل خرابی واشر سرسیلندر می توان بر اثر نشتی آب، خرابی واترپمپ، ایراد در ترموستات، و یا عدم کارکردن فن موتور باشد که باعث جوش اومدن ماشین و خرابی واشر سرسیلندر می شود.

 

 

Read More

اخبار خودرو

English