ذوب شدن پیستون 2021

علل خرابی پیستون(1)

علائم خرابی و آسیب و شکستگی پیستون چیست؟ ما به شما کمک می کنیم تا صدمات را در فعالیت های روزانه تعمیرگاه ها تشخیص دهید و از خسارات ناشی از آن جلوگیری کنید.

خرابی تاج پیستون

گرفتگی به علت حرارت بیش از حد (بطور عمده تاج پیستون)

 

 • محدودیت خلاصی در سطح در حال کار بالا
 • خرابی-تاج-پیستون-2021حرارت بیش از حد بعلت احتراق غیر عادی
 • لوله روغن پاش خمیده گرفته شده است
 • نصب پیستون های اشتباه
 • خرابی در سیستم خنک کننده موتور

علامات ضربه و برخورد

 • بیرون زدگی بیش از حد پیستون
 • کار بیش از حد سر سیلندر در قسمت روی آن سوپاپ اشتباه یا خراب
 • نازک بودن واشر سرسیلندر (واشر غیر استاندارد)
 • پس ماندهای کربن سوخت مصرفی بر روی تاج پیستون
 • تعویض نادرست سیت سوپاپ

ذوب شدن تاج پیستون

 • خراب بودن سوزن وانژکتورذوب-شدن-پیستون-2021
 • شره کردن سوخت به روی پیستون
 • نامیزان بودن تایم
 • تاخیر در اشتعال
 • نوسان در خطوط تزریق سوخت

وجود ترک هایی در تاج پیستون و کاسه احتراق

 • کیفیت بد سوخت تزریق شده
 • کمپرس ناکافی
 • ناکارآمدی سیستم خنک کننده پیستون
 • نصب پیستون های به شکل نادرستترک-خوردگی-در-تاج-پیستون-2021
 • تاثیرات روی نحوه کار (مانند تنظیم نادرست)

 


 

English