فروش-محصولات-ایران- خودرو-30-09-99

طرح پیش فروش محصولات ایران خودرو در 24 آذر 99

طـرح پـیش فـروش عـادي (حـداکثر 12 ماهـه) محصـولات ایـران خودرو (بـا روش قرعـه کشـی) مطـابق جـدول ذیـل از ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 24-09-99 شروع و تا روز چهارشنبه مورخ 26-09-99 ادامه خواهد داشت.

سه خودروی پژو ۲۰۶ تیپ ۲ ، پارس سال و سمند ال ایکس حضور دارند .

زمان فعال سازي این بخشنامه روز دوشنبه مورخ 99/09/24

80-19.jpg

 

متقاضیانی که در قرعه کشی هاي قبلی ایران خودرو انتخاب نشده اند، می توانند در این طرح با شرایط زیر ثبت نام نمایند. در این طرح قیمت خودرو مطابق قیمت زمان تحویل مندرج در قرارداد خواهد بود.

شرايط عمومي بخشنامه نیز به روال گذشته می باشد.

 

English