نکات-مهم-درباره- مونتاژ- سرسیلندر-2021

نکاتی در خصوص مونتاژ سرسیلندر

یکی از نکاتی که در هنگام مونتاژ یا مونتاژ کردن سرسیلندر باید رعایت شود بازدید کف سرسیلندر است. که از نظر تاب باید سرسیلندر بازدید شود.

بررسی میزان تاب مجاز در کف سرسیلندر

میزان تاب مجاز کف سرسیلندر در محدوده 5 صدم میلیمتر می باشد، که اگر از این محدوده بیشتر باشد سرسیلندر ما دچار دفرمگی شده و بایستی در یک مرحله سرسیلندر ما به اندازه 2 دهم میلی متر تراش داده شود. به این شکل که در قسمت تراشکاری سر سیلندر ما به اندازه 2 دهم میلیمتر تراش می خورد.

استفاده از واشرسرسیلندر تعمیری

در زمانیکه برای تعمیر سرسیلندر به تراشکاری مراجعه می نمایید، دیگر مجاز نیستید از واشرسرسیلندری که قبلا بر روی موتور آن بوده است استفاده نمایید. می بایستی از واشرسرسیلندر تعمیری استفاده نمایید.

تفاوت واشرسرسیلندر تعمیری با استاندارد

یکی از تفاوت های واشر سر سیلندر تعمیری با واشر سرسیلندر استاندارد این می باشد که واشر سرسیلندر تعمیری به میزان حدودا 2دهم میلیمتراز واشر سرسیلندر استاندارد ضخیم ترمی باشد .

برای مثال واشرسرسیلندر استاندارد خودرو پژو ایکس یو 7 1.2 میلیمتر می باشد اما واشرسرسیلندر استاندارد آن 1.4 میلیمترمی باشد؛ این دو دهم میلیمتر اختلاف به دلیل تراشی هست که بر روس سرسیلندر ما اتفاق افتاده است.

بستن درست پیچ های سرسیلندر

نکته دیگر که باید در هنگام بستن سرسیلندر به آن دقت شود نحوه بستن پیچ های سرسیلندر میباشد که میباست به صورت حلزونی از قسمت داخل به سمت خارج با گشت آور مناسب سفت کنیم .

دلیل اینکه پیچ ها را به شکلی که باز کردیم نمی بندیم این هست که اگر بخواهیم پیچ ها را از قسمت خارج به سمت داخل سفت کنیم، واشر سرسیلندر ما در قسمت وسط دچار دفرمگی می شود و باعث عدم آب بندی در قسمت وسط  سرسیلندر می گردد.

اندازه گیری طول پیچ سرسیلندر

نکته مهم دیگری که در قسمت مونتاژ سرسیلندر وجود دارد اندازه گیری طول پیچ سرسیلندر می باشد. پیچ سرسیلندریک خودرو میبایست در محدوده 175 میلیمتر با تلورانس 0.05میلیمتر باشد.

اگر طول پیچ ما افزایش یابد باعث میشود سرسیلندر ما در محل خودش به صورت کامل آب بندی نشود و یا اینکه پیچ در محل قرار گیری خودش کامل سفت نشود.

در این خودرو گشت آوری که مورد نیاز هست به صورت مکانیکی در صورت نداشتن ابزار مخصوص 8 الی 9 کیلو گرم روی این پیچ ها می باشد .

حال اینکه شرکت استاداردهای تخصصی برای بستن سرسیلندر قرار داده است؛

به این صورت که ما می بایست پیچ های سرسیلندر را در ابتدا از داخل به خارج به صورت حلزونی 6 کیلوگرم با استفاده از ترک متر پیچ ها را سفت کنیم و سپس از وسط به خارج پیچ ها را یکبار شل کنیم.

در مرحله دوم همین کار را دوباره انجام دهیم، اما این بار با گشتاور ۲ کیلو این کار را انجام دهیم.

و با استفاده از آچاره درجه در مرحله اول پیچ ها را بعد از اینکه دو کیلو سفت کردیم به اندازه 107 درجه با آچاره درجه سفت کنیم. و در مرحله آخر 200 درجه پیچ ها را مجددا سفت کنیم.

به صورت کلی می توان گفت 2 کیلوگرم به علاوه 307 درجه پیچ های ما باید گشتاور روی آن ها اعمال شود.

 

 

English