گروه صنعتی قائم مفتخر به دریافت گواهینامه های:

استاندارد مدیریت کیفیت

استاندارد-مدیریت-کیفیت

 

استاندارد مدیریت کیفیت – رضایت مشتری – دستورالعمل نظارت و اندازه

استتاندارد-مدیریت-کیفیت-نظارت

 

استاندارد مدیریت کیفیت – رضایت مشتری – دستورالعمل رسیدگی به شکایات در سازمان

استاندارد-مدیریت-کیفیت-رضایت-مشتری

 

استاندارد مدیریت کیفیت

 

استاندارد مدیریت کیفیت در صنعت خودرو

 

تاییدیه گواهینامه های استاندارد ISO IATF 16949:2016 و ISO 9001:2015