گروه صنعتی قائم مفتخر به دریافت گواهینامه های:

 

تاییدیه گواهینامه های IATF16949

 

 

استاندارد مدیریت کیفیت – رضایت مشتری – دستورالعمل نظارت و اندازه

گواهینامه-استاندارد-مدیریت-نظارت-ISO-9001-2015- لوازم -یدکی -2019

 

استاندارد مدیریت کیفیت – رضایت مشتری – دستورالعمل رسیدگی به شکایات در سازمان

گواهینامه-استاندارد-مدیریت-کیفیت-رضایت-مشتری-ISO-9001-2018- لوازم -یدکی -2019

 

استاندارد مدیریت کیفیت در صنعت خودرو
گواهینامه-ISO-9001-2016- لوازم -یدکی -2016

 

تاییدیه گواهینامه های استاندارد ISO IATF 16949:2016 

گروه صنعتی قائم مفتخر به دریافت گواهینامه های:

IATF16949

 

 

استاندارد مدیریت کیفیت – رضایت مشتری – دستورالعمل نظارت و اندازه

استتاندارد-مدیریت-کیفیت-نظارت

 

استاندارد مدیریت کیفیت – رضایت مشتری – دستورالعمل رسیدگی به شکایات در سازمان

استاندارد-مدیریت-کیفیت-رضایت-مشتری

 

استاندارد مدیریت کیفیت در صنعت خودرو

English