Tag / بوش سیلندر موتور ديزل کامیون سنگین

    Loading posts...
  • خرابی- بوش- سیلندر- کامیون- دیزلی-2021

    بررسی خرابی بوش سیلندر موتور ديزل کامیون سنگین

    بوش سیلندرقطعه ای استوانه ای شکل توخالی می باشد که در داخل هر یک از حفره های موجود در بدنه سیلندر قرار می گیرد و پیستون در داخل آن حرکت رفت و برگشتی انجام می دهد. در تحقیق حاضر تحلیل ماکروساختار و اندازه گیری ابعاد، تجزیه ترکیب شیمیایی ماده بوش سیلندر، خواص مکانیکی (تست های…

English