Tag / حفره

    Loading posts...
  • سوراخ شدگی بوش سیلندر

    عوامل ایجاد سوراخ شدگی بوش سیلندر در قطعات موتوری

    کاویتاسیون یا حفره زایی جزو عیوبی است که در برخی از بوش ها به وجود می آید. این مشکل  عمدتاً علی رغم تصور عمومی به دلیل جنس یا مواد ضعیف به کار رفته در بوش ایجاد نمی شود، شکل گیری این عیب در اثر ارتعاشات ناشی از نیروهای جانبی پیستون به دیواره بوش در ناحیه…

English