Tag / خرابی

    Loading posts...
  • faile-cylinder-head-2020

    سرسیلندر چیست؟؛ نحوه کاربرد و رفع عیوب آن در خودرو چگونه است؟

    بررسی ریشه لغوی سرسیلندر این ترکیب دو کلمه‌ای برای بیان یک قطعه از موتور بکار می‌رود. لیکن از دو کلمه «سر» و «سیلندر» تشکیل شده است و به معنای قطعه‌ای است که بر قسمت فوقانی سیلندر موتور نصب می‌گردد. سیلندر و اجزای آن موتور از سه قسمت اصلی تشکیل شده است، که عبارتند از سیلندر،…

  • بررسی آماری علل خرابی و عيب يابی تراکتور مسی فرگوسن ۲۸۵

     تصميم در جايگزين نمودن ماشين های کشاورزی قديمی و مستعمل با ماشين های مدرن سبب انجام به موقع عمليات کشاورزی و به تبع آن کاهش چشمگير در هزينه های توليد و افزايش درآمد حاصل از آن می شود. در اين راستا، به منظور شناخت علل خرابی قطعات و تعيين آمار تقريبی از خرابی های تراکتور…

English