Tag / خودرودارکردن

    Loading posts...
  • طرح مجلس در خصوص خودرودارکردن

    طرح خودرو دار کردن خانوارهای بدون خودرو

    نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی گفت که دو طرح خودرو دار کردن خانوارهای بدون خودرو و تشویق زاد و ولد که طراح آنها است در نوبت بررسی در صحن علنی مجلس است. نقش سهام عدالت در خودرو دارشدن سید علی موسوی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: طرح خودرو دار کردن…

English