Tag / خودرو ارزان

    Loading posts...
  • خودرو ارزان قیمت

    ساخت خودروی ارزان قیمت؛خوش خبری وزارت صمت

    مدیر کل صنایع حمل و نقل وزارت صمت گفت: خودروسازان در حال کار برای ساخت یک خودروی ارزان قیمت هستند که البته هنوز نمی‌توان تا زمان تولید نمونه اولیه آن در خصوص بازه قیمتی صحبت کرد. طرح ساخت خودروی ارزان قیمت این روزها صحبت درباره فروش های فوق العاده خودروسازان بسیار بالا گرفته است. با…

English