Tag / طریقه جا زدن بوش

    Loading posts...
  • بوش-سیلندر-قائم-سوار-کامیونی

    نصب صحیح بوش سیلندر و نکاتی در خصوص جا زدن آن

    چه زمانی بوش سیلندر را جایگزین کنم؟ بوش سیلندر موتور مسئول حصول اطمینان از عدم صدمه زدن گازهای بشدت داغ احتراق به اجزای داخلی موتور است. به خاطر عملکرد بسیار مهم آن، استفاده از بوش های قابل جایگزینی می‌تواند در زمان و هزینه های کارکرد ماشین صرفه‌جویی کند. اما چطور می‌توانید تعیین کنید که آیا…

English