Tag / فروش اینترنتی

    Loading posts...
  • فروش اینترنتی ایران خودرو مرداد 1400

    فروش فوق العاده مرحله بیستم ایران خودرو ویژه مرداد ماه

    به منظور توزیع و عرضه خودرو میان مشتریان واقعی،‌ محدودیت های اعمال شده در طرح های قبلی،‌ کماکان اعمال می شود. جزییات محدودیت ها، در متن بخش نامه در دسترس همگان قرار دارد. ثبت نام متقاضیان طرح های قبلی منتخبان طرح های قبلی که موفق به واریز وجه نشده اند‌ نیز می توانند نسبت به…

English