Tag / مونتاژ سرسیلندر

    Loading posts...
  • نکات-مهم-درباره- مونتاژ- سرسیلندر-2021

    نکاتی در خصوص مونتاژ سرسیلندر

    یکی از نکاتی که در هنگام مونتاژ یا مونتاژ کردن سرسیلندر باید رعایت شود بازدید کف سرسیلندر است. که از نظر تاب باید سرسیلندر بازدید شود. بررسی میزان تاب مجاز در کف سرسیلندر میزان تاب مجاز کف سرسیلندر در محدوده 5 صدم میلیمتر می باشد، که اگر از این محدوده بیشتر باشد سرسیلندر ما دچار…

English