Tag / پیشگیری از ورود کویید

گروه صنعتی قائم طی جلسات کارشناسی در جهت حفظ و صیانت کارکنان به عنوان یک راهبرد مهم در دستور کارخود قرار داده است و با بهره گیری از سیستم  HSE به صورت هدفمند بر پایه استانداردهای موجود برای حصول اطمینان از اینکه مخاطرات بالقوه و بالفعل موجود در زمینه بهداشت، ایمنی و محیط زیست بطور دقیق تعیین و بطور موثر حذف و یا کنترل می گردد، اقدامات ذیل را با هدف پیشگیری و مقابله از ورود کووید در کار آغاز  و ابلاغ کرده است.

 

English