بازدید معاون وزیر

بازدید معاون محترم وزیر صمت از شرکت کیهان صنعت قائم

بازدید جناب آقای محمدمجید فولادگر معاون محترم هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت معدن و تجارت از شرکت کیهان صنعت قائم در نوروز 1403

روز دوشنبه مورخ ششم فرودین ماه سال 1403 معاون محترم وزیر صمت و هیات همراه از کارخانجات تولیدی گروه صنعتی قائم بازدید داشته و با ارائه توضیحات فنی و تکمیلی ریاست محترم هیات مدیره جناب آقای مهندس حسین زاده و مدیر محترم عالی گروه صنعتی قائم و مدیر عامل محترم شرکت کیهان صنعت قائم جناب آقای مهندس نمازی ، با دستاوردها و توان مندی های فنی و تولیدی گروه صنعتی قائم آشنا شدند.

English