دوازدهمین-همایش-بین-المللی-موتورهای-درونسوز-و-نهمین-نمایشگاه-بین-المللی-موتور-تهران

حضور گروه صنعتی قائم در نهمین نمایشگاه بین المللی موتور تهران – 1401

در دوازدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نهمین نمایشگاه بین المللی موتور تهران پذیرای حضور گرم شما بازدید کنندگان محترم هستیم.

محل برگزاری : محل همایش های شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو) ، غرفه شماره 14
تاریخ برگزاری : 27 الی 29 اردیبهشت ماه ساعت 8 الی 17

English