تعویض-بوش-سیلندر-cylinder liner

تعویض بوش سیلندر و نحوه نصب آن در انواع خودرو

بوش سیلندر

بوش سیلندر نوع تر گروه صنعتی قائم،  قطعه ای قابل تعویض است که از جنس چذن آلیاژی ساخته شده است و با لغزش درون بلوک سیلندر جای داده می شود. مایع خنک کننده موجود در محفظه بلوک سیلندر ، بوش سیلندر را در میان گرفته و به طور مستقیم آن را خنک کند و نهایتا منجر به تنظیم دمای موتور می گردد.

تعمیر یا تعویض بوش سیلندر:

در صورت وجود یکی از ایرادات زیر، بوش سیلندر باید تعویض گردد، در غیر اینصورت قابل تعمیر و اصلاح خواهد بود:

2-1) خارج از محدوده بودن اندازه قطر داخلی با تلرانس های هندسی آن

2-2) ترک خوردگی لبه بوش

2-3) آسیب دیدگی شیارهای لاستیک های دور بوش

2-4) خوردگی یا ایجاد حفره بر روی بوش

2-5) ترک خوردگی یا شکستگی بوش

2-6) وجود خط های عمیق بر روی سطح داخلی بوش

بیرون کشیدن بوش سیلندر

تذکر: در هنگام بیرون کشیدن بوش سیلندر باید شیوه صحیح و مناسب بکار گرفته شود. اگر از ابزار و روش صحیحی جهت این کار استفاده نشود، این امکان وجود دارد که به بوش و بلوک سیلندر صدمه وارد شود.

3-1) پیستون و دسته پیستون را همانند زمان مونتاژ بیرون بیاورید.

در صورتی که استفاده مجدد از بوش مقدور باشد حتما محل قرار گرفتن بوش روی بلوک سیلندر ار علامت گذاری نمایید.

کفشک ابزار بیرون کشنده بوش را آزاد و رها کنید.

کفشک را در قسمت لبه پاییینی بوش سیلندر قرار دهید.

پیچ روی ابزار را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا بوش سیلندر جدا و خارج شود.

اورینگ های آب بندی دور بوش و زیر لبه بوش را بیرون آورده و دور بیندازید.

ابزار بیرون کشنده را از بوش سیلندر جدا کنید.

تذکر: بوش سیلندر باید در وضعیت ایستاده نگه داشته شود. بوش های سیلندری که برای مدت زمان طولانی به بغل خوابانده شوند ممکن است دو پهن شده و تغییر شکل بدهند و نصب آنها بر روی موتور غیر ممکن شود.

تمیز نمودن بوش سیلندر:

تذکر: اگر قرار است بوش ها تا مدتی نصب نشوند. آنها را به آرامی با روغن محافظ پاکیزه و چرب کنید و در حالت ایستاده در جای تمیز و خشک انبار کنید.

پیش از بازدید و کنترل، بوش سیلندر را به شرح زیر تمیز کنید:

بوش های جدید و کارکرده را با شوینده قوی و آب گرم یا بخار بشویید و با برس مویی غیرفلزی تمیز نمایید.

بوش را با فشار باد خشک کنید.

سطح داخلی بوش را با روغن تازه موتور بپوشانید.

داخل بوش را با دستمال کامل تمیز نمایید.

اگر باقیمانده تیره رنگی روی دستمال دیده شد مجدد مراحل 1-4 تا 4-4 را تکرار کنید تا دیگر هیچ لکه ای روی دستمال ظاهر نشود.

کنترل بوش سیلندر

5-1) بوش سیلندر را از نظر ترک خوردگی، ضرب دیدگی و … کنترل نموده و در صورت مشاهده هر موردی آن را تعویض نمایید.

بوش سینلدر را از نظر وجود خوردگی ها حفره ای سطحی بدقت کنترل نمایید (در بوش های مستعمل) و در صورت وجود حفره بوش را تعویض کنید.

لبه بوش را از نظر ترک خوردگی و ضرب دیدگی (مخصوصا در بوش های مستعمل) کنترل و بررسی نمایید.

شیارهای آب بندی (اورینگ) را نظر ضرب خوردگی و صدمه دیدگی کنترل نمایید.

قطر بیرونی بوش را اندازه گیری نمایید.

قطر داخلی بوش ها را از لحاظ قطر داخل و تلرانس های هندسی دقیقا اندازه گیری نمایید.

ضخامت قطر لبه بوش را نیز اندازه گیری کنید.

خوردگی حفره ای سطح خارجی بوش ها بر اثر تعمیر و نگهداری ضعیف سیستم خنک کننده بوجود می آید و اگر این مشکل برطرف نشود موجب سوراخ شدگی بوش سینلدر و نهایتا قاطی شدن آب و روغن داخل موتور می شود.

تذکر: در زمان نصب پیستون یا بوش جدید انطباق دقیق این دو قطعه از نظر میزان خلاصی بین بوش و پیستون و دهانه رینگ بسیار مهم و حیاتی است.

نصب بوش سیلندر:

6-1) درون و بیرون بوش سیلندر را تمیز کنید و لبه بوش و شیارهای رینگ آب بندی را با یک مایع حلال بشویید.

کلیه زنگ زدگی ها و جرم های بلوک سیلندر و سطوح آب بندی را خارج ساخته و کاملا تمیز نمایید.

بلوک سیلندر را از نظر شکستگی و تغییر شکل بازرسی نموده و با ساعت اندازه گیری کنترل نمایید چرا که وجود هر گونه رسوبات در محل بوش و باقیمانده اورینگ قبلی و تغییر شکل بلوک، باعث دو پهن شدن بوش جدید و نهایتا اشکال در عملکرد موتور خواهد شد.

بوش های جدید را از ابتدا از نظر ابعادی کنترل نموده و آنها را بدون اورینگ مونتاژ نمایید. باید توجه داشت که در این حالت بوش ها بدون نیروی زیاد و فقط با فشار دست قابل نصب باشد. برآمدگی بالای بوش باید در حالی که بوش به خوبی بر روی نشیمنگاه خود نشسته است اندازه گیری شود.

بوش را از بلوک سیلندر درآورده و اروینگ های آنرا نصب کنید. مواظب باشید اورینگ ها دچار پیچیدگی نشوند. اورینگ ها را به روغن یا گریس آغشته نمایید.

بعد از مونتاژ اورینگ ها، بوش را با استفاده از پرس مخصوص در داخل بلوک سیلندر جاگذاری نمایید. از وارد آوردن هرگونه ضربه در هنگام جا زدن بوش خودداری شود بعد از نصب بوش ها در داخل بلوک سیلندر برای حصول اطمینان از عدم ترک خوردگی یا دو پهن شدن و یا هر گونه صدمه احتمالی در حین مونتاژ، بوش ها را مجددا مورد اندازه گیری و بازدید قرار دهید.

 

English