نصب رینگ بر روی پیستون موتور خودرو

نکته

باید به این موضوع توجه داشت که رینگ پیستون ها با اندازه های اسمی باید بر روی پیستون های با اندازه های اسمی و رینگ های اورسایز باید بر روی پیستون های مشابه اور سایز نصب شوند.

شرط اصلی کارکرد صحیح رینگ پیستون های جدید، نصب صحیح و دقیق آنها بر روی پیستون است.

Piston Ring

رینگ پیستون های خریداری شده توسط شما از “Fabryka Pierscieni Tlokowych S.A “prima از نظر ابعادی با پیستون اصلی موتور موردنظر سازگاری کامل دارد.

طریقه نصب رینگ ها

مرحله سوم:

به وسیله فیلر، لقی بین شیار و رینگ ها را اندازه گیری نمائید میزان مجاز این لقی0,03 و  0,06 است.

مرحله دوم:

گپ انتهای رینگ اول و دوم را داخل بوش تک جا بزنید و گپ انتهای رینگ را با فیلر اندازه گیری نمائید.

نکته: این اندازه بایستی بین 45، 0- 25 و 0 باشد.

مرحله اول:

رینگ اول و دوم را داخل بوش تک جا بزنید.

سوار کردن رینگ روی پیستون

برای تضمین عملکرد مطلوب پیستون در موتور، رینگ ها باید بر روی پیستونهای جدید نصب شوند.

برای نصب و جا انداختن رینگ باید از رینگ جمع کن استاندارد استفاده شود: رینگ جهت نصب نباید بیش از اندازه باز شود بلکه باید فقط به اندازه لازم جهت جا انداختن رینگ باز شود.

باز نکردن بیش از اندازه رینگ

باز شدن بیش از اندازه رینگ می تواند باعث شکسته شدن و یا تغییر شکل دائمی رینگ شود.

رینگ تغییر شکل یافته نمی تواند فشار لازم را درون سیلندر تامین کند.

نحوه صحیح چیدمان دهانه رینگ ها در هنگام جا زدن پیستون

در هنگام نصب باید به علائم نصب “TOP” بر روی رینگ توجه ویژه ای شود.

رینگ ها باید به گونه ای در شیار رنگ روی پیستون نصب شود که سطح جانبی رینگ که با علامت “TOP” مشخص شده است به سمت بالا و تاج پیستون قرار بگیرد.

نکته

رینگ هایی بدون علامت “TOP” می توانند به هر دو طریق نصب گردند.

  • لطفا در نظر داشته باشید که رینگ های تولید شده توسط fabryka Pierscieni Tlokwych دارای علامت حک شده کارخانه به صورت PRIMA است.

Install Piston / Ring Piston

رینگ ها باید به ترتیب در شیارهای پیستون قرار بگیرند و این کار با پایین ترین رینگ که همان رینگ روغن است شروع می شود.

در صورتی که رینگ نصب شده دارای فنر پیچیده بودف فنر باید ابتدا خارج شده و جداگانه در شیار رینگ بر روی پیستون قرار بگیرد.
باید به خاطر داشت که نقطه اتصال دو سر فنر باید در جهت مخالف دهانه رینگ قرار بگیرد.

در صورتی که پیستون دارای یک رینگ در موقعیت پایین از محل گژن پین باشد، آن رینگ باید ابتدا در محل خود نصب شود، بعد از نصب تمام رینگ ها در شیارهای پیستون، بایستی پین رینگ های همجوار به سمت یکدیگر منتقل گردند.

English