تگ / خرابی بوش سیلندر

    درحال بارگذاری مطالب...
  • بوش-سیلندر

    علل ترک خوردگی، شکستگی، خراشیدگی و کج شدگی بوش ها

    بوش سیلندرها ممکن است به دلیل خنک سازی ضعیف، استفاده نادرست از پیستون یا رینگ‌ها، نصب نادرست و اجسام خارجی در فضای احتراق، دچار فرسایش و خوردگی، شوند. شکستگی بوش سیلندر خنک سازی نامناسب، که عموما ناشی از مشکلات در مسیرهای مایع خنک کننده است، ممکن است باعث ایجاد نقاط داغ در بوش ها شود،…

  • ?How do I know When to Replace the Cylinder Liner

    The engine liner is responsible for ensuring the extremely hot exhaust does not damage the internal components of the engine. Due to its very important function, using replaceable cylinder liners can save time and costly machine work.  But how do you determine if replacement is necessary? Examine your engine’s condition by performing the following procedure…