مقابله-با-کرونا-04

بازدید کارشناس مسئول مرکز بهداشت در خصوص پیشگیری از ویروس کرونا

با شیوع ویروس کویید 19 در روزهای پایانی سال 1398 واحدهای تولیدی و کسب و کار موظف به رعایت پروتکل های اقدامی از سوی وزارت بهداشت در خصوص پیشگیری از این بیماری می باشند.

در مورخه 1399/01/06 دکتر زالزاده کارشناسی مسئول مرکز بهداشت شماره 5 مشهد به همراه آقای مهندس فروندی مسئول واحد پیشگیری مرکز بهداشت طی دعوت بعمل آمده در خصوص مشاوره و در جریان قرار گرفتن اقدامات در خصوص پیشگیری از بیماری کرونا از شرکت کیهان صنعت قائم، تولیدکننده قطعات خودرو به ویژه  بوش سیلندر انواع ماشین های سبک و سنگین  بازدید به عمل آورند.

مقابله با کرونا

تقدیر و تشکر از عوامل شرکت کیهان صنعت قائم

در این جلسه که 2 ساعت به طور انجامید مهندس احسنی مقدم قائم مقام شرکت ضمن تشریح اقدامات انجام شده از اسفندماه و تشکیل کمیته سلامت در جهت پیشگیری از بیماری کرونا و اهمیت سلامتی کارکنان توضیحاتی مفصلی ارائه نمودند، دکتر زالزاده ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات انجام شده شرایط و اقدامات شرکت را بسیار مثبت و سازنده خواند و تشریح نمودند طی بازدیدهای مکرر از شرکت های تولیدی کمتر شرکتی را با این میزان اهمیت پیگیر دیده اند که در این زمینه اقدامات کافی و وسیعی تدارک دیده باشند و اقدامات ارزنده شرکت را ستودند.

English